Home

Please click here to see details of next Council Meeting on the 10th of November and click here to see the agenda

PRESS RELEASE 17 09 2021

Live Links, please click on the link for the latest news on the title.

World Health Organisation Official advice on COVID 19

UK Government Official advice on COVID 19

Welsh Assembly Official advice on COVID 19

Denbighshire County Council Official advice on COVID 19

http://www.denbighshire.gov.uk/communityresources

IF YOU WISH TO VOLUNTEER TO HELP PLEASE CONTACT  DVSC 

Ni fydd cyfarfodydd ffurfiol o’r Cabinet, Cyngor na Phwyllgorau Sir Ddinbych tan ddiwedd mis Ebrill. Gall y cyfnod hwn gael ei ymestyn yn unol â chanllawiau’r llywodraeth ac iechyd y cyhoedd.
Yn y cyfamser, bydd ein gwaith fel Cynghorwyr Tref yn parhau trwy’r cyfnod anarferol hwn a byddwn yn parhau i roi o’n gorau i gynrychioli trigolion Corwen a’ch cynorthwyo yn ôl y galw.

Apeliwn yn garedig ar i bawb i gadw eu hunain yn ddiogel ac i ddilyn y canllawiau er mwyn lleihau’r risg o drosglwyddo Covid-19 o berson i berson.

Formal Denbighshire Cabinet, Council and Committee meetings have been suspended until the end of April. This period may be extended according to government and public health guidelines. Meanwhile, our work as Town Councillors will continue throughout this exceptional period and we will continue to do our utmost to represent Corwen residents and assist you as required. All Councillors, will work from home and remotely until such time we can meet again.

We kindly appeal to everyone to keep themselves safe and to follow the guidelines in order to lessen the risk of Covid-19 being transmitted from person to person.

Diolch
GordonHughes Chair
Philomena Hearn Clerk
Cyngor Tref Corwen
Corwen Town Council