Stand for the council Elections

One Voice Wales – with assistance from Welsh Government – has published a video to promote and encourage individuals to stand for the local community and town council elections in May 2022. The video is available here in Welsh and English:

Welsh  Hafan – One Voice Wales – Welsh (unllaiscymru.org.uk)

English  Home – One Voice Wales

Mae Un Llais Cymru – gyda chymorth Llywodraeth Cymru – wedi cyhoeddi fideo i hyrwyddo ac annog unigolion i gyflwyno eu henwau yn ymgeisyddion ar gyfer etholiadau cynghorau cymuned a thref a gynhelir ym mis Mai 2022. Mae’r fideo sydd ar gael  yn y Gymraeg a’r Saesneg yma:

Cymraeg  Hafan – One Voice Wales – Welsh (unllaiscymru.org.uk)

Saesneg  Home – One Voice Wales